Zgłoś swój pomysł
na kreatywną aktywność edukacyjną
rozwijającą kompetencje matematyczne

warsztaty, zabawy, gry, aplikacje oraz angażujące działania interaktywne. Wygraj nagrody oraz udział w Festiwalu Matematyki w Kórniku. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich i studentów, dla których pasją jest jedna z czołowych dziedzin nauki – matematyka.

Regulamin
Na zgłoszenia czekamy do do 15 kwietnia 2024 roku
Celem konkursu jest umożliwienie uczniom
i studentom przedstawienia oryginalnych
pomysłów na zainteresowanie
matematyką rówieśników

oraz wyłonienie zespołu autorskiego, który zostanie
zaproszony do realizacji swojego pomysłu podczas
Festiwalu Matematyki w Kórniku.

oraz wyłonienie zespołu autorskiego, który zostanie
zaproszony do realizacji swojego pomysłu podczas
Festiwalu Matematyki w Kórniku.

Chcemy umożliwić młodzieży zaprezentowanie ich spojrzenia na matematykę. Konkurs jest częścią projektu MUMA – Muzeum Matematyki, które powstanie w Kórniku i będzie pozwalało na interaktywną zabawę matematyką.

NAGRODY

Nagrodą główną w konkursie jest zaproszenie,
na koszt organizatora, autorów zwycięskiego projektu do przeprowadzenia zajęć zgodnych z tym projektem podczas Festiwalu Matematyki w Kórniku. Organizator konkursu zobowiązuje się do dofinansowania zakupu materiałów i wykonania eksponatów potrzebnych do realizacji zwycięskiego projektu do kwoty 5000 zł.
Jury może zaproponować wyróżnienie projektów i formę ich nagrodzenia.

Partnerzy konkursu
Formularz

  1. Tytuł projektu, krótki opis (500 znaków ze spacjami), plik z projektem

  Załącz projekt (.pdf) (zgodny z regulaminem) (łączny rozmiar załączników do 20 MB)

  2. Nazwa zespołu

  Członkowie
  Szkoła lub uczelnia  3. Dane opiekuna

  Imię i nazwisko:

  Miejsce pracy:

  Telefon:

  Adres e-mail:

  4. Oświadczenie opiekuna zespołu
  5. Oświadczenie kierownika jednostki, w której zatrudniony jest opiekun zespołu
  6. Zgody rodziców/opiekunów prawnych (tylko dla uczestników niepełnoletnich)
  7. Zgody na przetwarzanie danych osobowych opiekuna zespołu oraz członków zespołu
  (w odpowiedniej wersji - dla uczestników pełnoletnich lub niepełnoletnich).

  - Opiekun projektu

  - Uczestnik pełnoletni

  - Uczestnik niepełnoletni

  Festiwal Matematyki w Kórniku

  Podczas Festiwalu dzieci i młodzież oraz starci pasjonaci matematyki mają możliwość uczestniczyć w wielu warsztatach i aktywnościach matematycznych  (np. pokazach origami, grach i łamigłówkach logicznych, rywalizacji na sieciach sortujących) oraz w pokazach robotów.